Selülit Masajı

Selülit tedavisi önemli noktalardan biriside masajdır.

Selülit oluşumunda temel neden kan ve lenf doloşamı bozukluğudur. Kan ve lenf dolaşımındaki bozukluk ve yağ dokusundaki artış toksik madde birikimine yol açar. Selülit Masajı kan ve lenf dolaşımını hızlandırırak dokuların oksijenlenmesini sağlayarak vücuttaki toksik maddelerin atılmasına katkıda bulunur.

Selülit tedavisinde etkili olan iki tür masaj vardır. Kan dolaşımını arttırıcı masaj ve Lenfatik drenaj masajıdır. Dolaşım masajları, Kan ve lenfatik dolaşıma yöneliktir. Bu masaj deri altı kan dolaşımını aktive ederek, dokunun canlanmasını sağlar. Bu masaj özellikle de lenfatik drenajın bacaklardan göğüse doğru drenajına katkıda bulunur. Belirli noktalara parmakla bastırıldığında ve belirli lenfatik düğümler istikametinde hareket edildiği takdirde kullanılmış lenf dolaşım sistemine verilerek dokunun oksijenlenmesi sağlanırke toksik maddelerinde atılmasını temin eder.

Bu masajlar özellikle lenf dolaşımı üzerinde etkilidir. Amaç Lenf sistemi elle manipüle edilerek, bloke olmuş lenf sıvısının serbest akımın sağlanmasıdır.